icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
logo_icr

Rokytnice v O.h.

logo_ic

Orl. Záhoří

logo_gobec

G-OBEC

logo-ponoveceste

Po nové cestě

Komunita Chemin Neuf

Tisk článku  

          Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) je římskokatolickou komunitou s povoláním k ekumenismu. Zrodila se z modlitebního společenství v Lyonu (ve Francii) v roce 1973. V současnosti má přes 900 členů. Komunita sídlí ve 20  zemích Evropy, Afriky, Ameriky a Středního Východu, ve více než 40 zemích pracuje. Jejími členy jsou muži i ženy, manželské páry i ti, kdo se rozhodli pro zasvěcený svobodný život. Většina bratří a sester z komunity má své civilní zaměstnání, jiní pracují na plný úvazek ve službě církvi. Komunita žije ze své každodenní práce a z darů.

Touha po jednotě.
"Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli  v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." 

Bible, Ježíš (J 17, 21)

          Komunita touží naplnit touhu Ježíše po jednotě mezi křesťany. Proto v ní žijí nejen křesťané z církve římskokatolické, ale také pravoslavné, anglikánské, ze společenství církví protestantských, reformovaných a luteránských. Tím se nevzdávají příslušnosti ke svým mateřským církvím, ani nevytvářejí jakousi „novou“ církev. Prožívají jednotu v různosti, jednotu ve které se navzájem respektují ve své odlišnosti. Práce pro jednotu se netýká jen jednoty církve, ale také jednoty mezi příslušníky různých národů a národností. Například v komunitních domech v Čechách, Německu a Polsku společně žijí Češi, Němci, Francouzi a Poláci, v jiných domech ve světě Evropané, Afričané a Asiati. Jedná se o skutečnou laboratoř překonávání kulturních a náboženských rozdílů a předsudků, o vzájemné poznávání a obohacování. Tato zkušenost není určena jen  členům komunity, ale skrze bohatou nabídku různých vnějších aktivit také  široké veřejnosti. Touha po jednotě v různorodosti se promítá i do dalších oblastí lidského života. Pracujeme pro jednotu manželských párů, usilujeme o vnitřní pokoj a harmonii lidské bytosti a dělení se o majetek mezi bohatými a chudými.

Internetové stránky komunity najdete ZDE