icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
logo_icr

Rokytnice v O.h.

logo_ic

Orl. Záhoří

logo_gobec

G-OBEC

logo-ponoveceste

Po nové cestě

Nezapomínáme - 1. etapa

Tisk článku  

Projekt: Nezapomínáme – 1. etapa

V roce 2017 byl upraven prostor hřbitova v blízkosti kostela sv. Máří Magdalské v Bartošovicích. Náhroky z neudržovaných německých hrobů byly soustředěny do jednoho prostoru a hřbitov tak opět získal důstojný vzhled. Vzniklo pietní místo, které bylo spolufinancováno z mikroprojektu v rámci česko - polské spolupráce. Projekt byl nazván Nezapomínáme - 1. etapa, registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000368 a kromě pietního místa zahrnoval také obnovu části hřbitovní zdi a severní branky. Pietní místo a slavnostní otevření pietního místa je dokumentováno na přiložených fotografiích. Další informace a fotografický materiál jsou na letáčcích v češtině, polštině a němčině , které si zde můžete v elektronické podobě prohlédnout.

 

Zhotovitel díla :

MM Hallinto s.r.o. Se sídlem:  Náchod   

Termín zahájení stavebních prací: 24. 03. 2017

Termín dokončení (předání stavby): do 15. 5. 2017

Cena za zhotovení díla činí  314.572,50 Kč bez DPH