Prohlášení o přístupnosti

Tato webová prezentace je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle Pravidel přístupnosti pro weby veřejné správy.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

ZŠ Skuhrov nad Bělou  prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti webových stránek i přístupnosti informací, zveřejňovaných na oficiálním serveru www.bartosovice.eu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit validní značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak validní stylový předpis CSS 3.
Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma, standartně je to klávesa CTRL + kolečko myši.
 

STRUKTURA STRÁNEK A USNADNĚNÍ ORIENTACE


DOKUMENTY SE MOHOU VYSKYTNOUT V TĚCHTO FORMÁTECH


INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

 

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto internetové stránky provozuje Obecní úřad Bartošovice v Orlických horách. Internetové stránky využívají redakční systém WEBEASY, který je poskytován společností TH SOFT.

Správcem veškerého obsahu je Obecní úřad Bartošovice v Orlických horách. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, společnost TH SOFT, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

 

KONTAKT NA SPRÁVCE OBSAHU A SPRÁVCE REDAKČNÍHO SYSTÉMU

Vaše postřehy, náměty k tomuto webu můžete poslat na e-mail správce obsahu obecniurad@bartosovice.eu nebo na správce redakčního sytému obchod@thsoft.cz.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.bartosovice.eu 09. 12. 2023, 20:14