Nezapomínáme 1. etapa

Projekt:

 

„Nezapomínáme – I. Etapa“  reg.číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000368

Letáček

Zhotovitel :

MM Hallinto s.r.o. Se sídlem:  Náchod   

 

Termín zahájení stavebních prací: 24. 03. 2017

Termín dokončení (předání stavby): do 15. 5. 2017

 

 

Cena za zhotovení díla činí  314.572,50 Kč bez DPH

 

Původní obyvatelé Obce Bartošovice v Orlických horách byli převážně německé, menšinově české národnosti. Po generace společně Češi a Němci budovali zdejší vesnici. Meziválečné a válečné roky tuto pospolitost rozvrátily. V roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto a hroby jejich předků zůstaly neudržované. Aby dochované náhrobky zůstaly důstojnou připomínkou zemřelých, rozhodlo se je zastupitelstvo obce soustředit do jedné části hřbitova a vytvořit z nich pietní místo, v jehož blízkosti se nacházíte.  Pietní místo, mobiliář a část kamenné ohradní zdi hřbitova včetně severní brány byly opraveny a upraveny v rámci projektu Nezapomínáme – 1. etapa, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000368

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.bartosovice.eu 22. 10. 2020, 21:57