Nezapomínáme - 2. etapa

Projekt Nezapomínáme - 2. etapa

Projekt byl nazván „Rekonstrukce Hlavní vstupní brány hřbitova v areálu kostela sv. Máři Magdalény v Bartošovicích V Orlických horách“ a byl uskutečněn v rámci projektu Nezapomínáme – 2. etapa, reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000923.

 

Realizace proběhla v roce 2018. Cílem byla oprava vstupní brány hřbitova a osazení bran a branek do všech tří vstupů na hřbitov. Cena díla dle smlouvy byla 430.488,96 Kč včetně DPH.

 

Zhotovitelem byla firma MM Hallinto s.r.o. se sídlem: Náchod, Pod Lipím 244.

IMG_20190121_114353.jpg IMG_20190121_115009.jpg IMG_20190121_115129.jpg

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.bartosovice.eu 20. 5. 2022, 19:23