Komunitní práce

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015660

Název projektu

MAS_Komunitní práce Bartošovice v OH

Realizátor

OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Doba realizace

1.1.2021 – 31.12.2022

Rozpočet projektu

741 575 Kč

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je aktivizace komunity v obci Bartošovice v Orlických horách a udržitelné aktivní zapojení osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v obci do
komunitního života.

Realizací projektu se změní společenská atmosféra v obci Bartošovice v Orlických horách,  dojde k udržitelnému sociálnímu začlenění sociálně vyloučených obyvatel, budou eliminovány společensky nežádoucí jevy v obci, sníží se výjezdy policie k řešení drobných sousedských rozepří, dojde k mezigenerační a multikulturní komunikaci. Viditelnou změnou bude změna ve veřejném pořádku a snížená potřeba intervencí poskytovatelů sociálních služeb v obci.

Realizací projektu se aktivizuje komunita v obci a bude se aktivně podílet na komunitním životě, dojde k mezigeneračnímu i multikulturnímu propojení. Vznikne bezpečný veřejný prostor k řešení komunitních problémů, k aktivnímu trávení volného času, k rozvoji sociálních vazeb mezi obyvateli.

Změna bude prokázána plně využitým prostorem Komunitního centra v obci Bartošovice v Orlických horách.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.bartosovice.eu 28. 9. 2021, 08:29