icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
logo_icr

Rokytnice v O.h.

logo_ic

Orl. Záhoří

logo_gobec

G-OBEC

logo-ponoveceste

Po nové cestě

Dotace SZIF

Tisk článku  

Publicita projektu v příloze

Projekt
VYBAVENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD příslušné MAS
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova