Spolek Magdalena

Spolek Magdalena je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili obyvatelé, patrioti a milovníci obce Bartošovice v Orlických horách k aktivní činnosti na ochranu kulturního a společenského života v obci a k propagaci tradic regionu. Účelem spolku je kulturní a výchovná činnost s cílem zachování lidové tradiční výroby, zvyků, technologií a tradic v podobě hmotného a nehmotného dědictví Orlických hor.

Adresa:

Bartošovice v Orlických horách 28
517 61 Bartošovice v Orlických horách
IČO: 081 40 707

Předseda: Martina Kosová
Tel.: + 420 774 809 827
E-mail: info@spolek-magdalena.cz
Bankovní účet: 131-512190207/0100

Spolek je zapsaný spolkovém rejstříku u KS v Hradci Králové, sp.z. L 13071