Rybáři

REVÍR
MO Bartošovice hospodaří na revíru číslo 453060 – Orlice divoká 8
Délka toku – 14 km
Rozloha toku – 9 ha

Od prvního jezu nad Zemskou bránou až k hranici katastrálního území osady Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku). Řeka tvoří státní hranici, lov ryb povolen pouze z území ČR. Pravostranné přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.  

Členové výboru M

       
Pavel Flossmann hospodář 608326087 pavel.email@email.cz
Jiří Kozel jednatel 777307429 kozel@rokytnice.cz
Petr Šlechta ekonom 604780682 p.slechta@email.cz
Vratislav Holenda člen výboru 739214487 vratislav.holenda@seznam.cz

Posláním ČRS je zejména : 

  • Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.
  • Chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí
  • Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
  • Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu a na ochraně přírody
  • Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních.