Odpady

Dovolujeme si Vám touto cestou sdělit, že od 14.1. 2009 byly všem uživatelům zpřístupněny nové webové stránky společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. – www.ekola.cz

Taky jste viděli, jak svozová firma vysypala vytříděný odpad na jednu hromadu? Taky to máte ke kontejnerům na tříděný odpad daleko? Anebo netřídíte, protože to stejně nikdo nedělá? Omyl! My vás o tom přesvědčíme.

Proč bych třídil, když to nikdo nedělá?

V České republice aktivně odpady třídí dvě třetiny obyvatel. Většina Čechů tak považuje třídění za běžnou součást každodenního života. Nemusíme ihned třídit vše, stačí projevit dobrou vůli a začít třeba jen s plasty či papírem.

Mám to daleko ke kontejneru

Nemáte. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je v současné době 106 metrů, ale stále se zkracuje. Podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům i o čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se neustále zahušťuje, k dispozici je už téměř 215 tisíc kontejnerů na tříděný odpad! A navíc nemusíte ke kontejneru chodit účelově – vezměte psa na procházku, nebo se tam stavte při cestě do práce.

Nemám doma místo na tolik odpadkových košů

Nemusíte mít vyčleněnou místnost na odpadky! Ani nemusíte pořizovat speciální nádoby, i když dnešní moderní kuchyňské linky už dělené koše na tříděný odpad mají. Stačí třeba jen papírová krabice na papír a igelitová taška na plasty. Anebo dejte prostor dětem. Jejich fantazie nezná mezí a třeba u vás doma vznikne originální a účelný prvek.

Třídit je jen móda, brzy to skončí

Myslíte? Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. Především na vesnicích se odpad, zejména z kuchyně, využíval v zemědělství. Od padesátých let minulého století jsme pak začali třídit a sbírat papír ve školách, v sedmdesátých letech se objevily první kontejnery na sklo a o dvacet let později pak i na plasty. Třídění odpadů se rozmáhá v posledních dvaceti letech ne proto, že je to módní záležitost, ale proto, že je to způsob úspory energií, jejichž spotřeba stále stoupá.

Svozové firmy stejně odpad vysypou na jednu hromadu

Proč by to dělaly? Připravovaly by se o peníze. Za každou uloženou tunu odpadů na skládce totiž musí platit a tak je pro ně výhodnější jednotlivé komodity předat dále. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad umí zpracovat jako druhotnou surovinu nebo ji recyklovat na hotové výrobky, se kterými se běžně setkáváme.

Proč tedy popeláři sesypávají všechny kontejnery do jednoho vozu?

Protože některá auta mají přepážku – podobně jako kontejnery na bílé a barevné sklo – a mají možnost odvést více odpadů najednou. Znehodnotit vytříděný odpad tak může jen jedinec, který např. vylije olej do kontejneru na papír. Ale to už je o zodpovědnosti každého z nás.

Více informací na www.jaktridit.cz.