Sportovní klub Ledříček

Sportovní klub Ledříček Bartošovice v Orlických horách byl založen v roce 2011, jako součást ČSTV. Jeho hlavní sportovní náplní je stolní tenis. V současné době je zde registrováno celkem 10 členů, z čehož 7 členů je z řad místních obyvatel, další 3 členové dojíždí z Rokytnice v O.h., Žamberka a Českých Petrovic. SK Ledříček Bartošovice v O.h. je přihlášen do regionálního přeboru 4 A okresu Ústí nad Orlicí, kde v roce 2013 zahájí již třetí herní sezónu. Pro sezónu 2013-2014 jsou do soutěže přihlášeny celkem 2 týmy. Jako hernu využívá prostory kulturního domu v Bartošovicích v O.h.

Složení týmů pro sezónu 2013 – 2014 :


SK Ledříček Bartošovice „A“
Marek Mackowiak, Pavel Jura, Radek Drahorád, Miloš Rouša, Luboš Bečička

SK Ledříček Bartošovice „B“
Miroslav Kňážek st.,  Miroslav Kňážek ml., Jan Kňážek, Miloš Havlín, Radovan Kňážek

 

Herním dnem pro mužstvo A je sobota, pro mužstvo B potom pátek. Jednotlivé rozpisy herních dnů, stejně jako tabulkové umístění mužstev a úspěšnost jednotlivých hráčů je možno shlédnout buď na zřízené vývěsce u vchodu do kulturního domu v Bartošovicích v O.h., nebo v přiložené příloze. Tréninkovými dny jsou pro oba celky čtvrtek od 18.00 hodin a neděle 14.00 hodin. V neděli od 13.00 hodin je v herní sezóně čas vyhrazený pro děti, které mají zájem se tento sport naučit a v budoucnu tak nadále reprezentovat klub v herních soutěžích.

Mimo registrovanou soutěž pořádá SK Ledříček Bartošovice v O.h. také turnaje pro registrované hráče a širokou veřejnost. Jedním z takových turnajů je Memoriál Františka Koďouska, který je pořádán v období vánočních svátků a je poměrně hojně navštěvován. V roce 2013 se bude konat již 3. ročník. Dalším sportovním podnikem je turnaj ve čtyřhrách, který se pořádá těsně v zápětí po skončení herní sezóny, převážně v měsíci dubnu. V roce 2014 se bude konat 2. ročník a jeho návštěvnost je předpokládána rovněž hojná, neboť turnaj ve čtyřhrách je v blízkém okolí unikátní.

Při své činnosti klub úzce spolupracuje s místními ženami – cvičenkami, které napomáhají v přípravách na nejrůznější kulturní akce pořádané klubem. Hlavní takovou akcí je pořádání sportovního plesu. V průběhu roku se klub dále spolupodílí na dalších kulturních akcích pořádaných v obci. Pro svou činnost klub potřebuje samozřejmě sponzory, kterými jsou Obec Bartošovice v Orlických horách, pan Petr Slavíček v zastoupení Penzionu Barto 21 – www.barto21.cz a dále pan Roman Staněk v zastoupení Farmy Staněk Bartošovice v O.h. Těmto našim sponzorům, stejně jako ženám – cvičenkám děkujeme za spolupráci a přízeň.
 

Vy všichni, kteří nás chcete podpořit ve sportovních výsledcích, přijďte fandit na naše domácí zápasy. Na Vaši účast a podporu se těšíme.

Dokumenty

img_pdf.png Rozpis zápasů 2022 (PDF)
img_pdf.png Rozpis zápasů 2023 (PDF)

 

Kontakty

Sportovní klub Ledříček Bartošovice v Orlických horách, občanské sdružení
517 61 Bartošovice v Orlických horách 40
IČO: 22884858