Mateřská škola

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách má svoje www stránky www.skolkabartosovice.cz

 
 
 
 

„Není důležité dosáhnout v MŠ dokonalosti a přísnosti, ale teplé lidskosti, která dá dítěti pocit lásky a jistoty!“

Budova MŠ se nachází v rekreační obci Bartošovice v O.h.

Byla otevřena 1.května 1948. Zapsaných dětí bylo 35. Zařízení MŠ obsahovalo staré věci roztroušené po vesnici. Za pomoci žáků Národní školy byl nábytek přivezen, opraven a dán k používání. Dnem 1.září 1950 byla osamostatněna „ správa mateřské školy“. 

Dnešní jednotřídní školka s dětmi ve věku 2 - 6 let (kapacita až 25 dětí) se nachází v přízemní části budovy společně s výdejnou-jídelnou.

Ve všech výchovných činnostech pracujeme se společným námětem "Český rok“ a s „Rámcovým vzdělávacím programem“ v každém ročním období. Dodržujeme různé tradice, kulturní a sportovní akce za účasti rodičů (besídky, divadla, výlety, lyžařská škola na protějším kopci s vlekem, turistika do okolí, keramika v chráněných dílnách apod.)

Zdejší školku navštěvují i děti z Rokytnice v O.h. a Neratova.